A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Ліцей №1

Адреса веб-сайту закладу: sevlyceum1.at.ua

ЛІЦЕЙ №1 МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса:  93400 Луганська область, Сєвєродонецьк, вулиця Науки, 5А

Телефон: (06452) 2 76 74

Електронна адреса: sev_gimn@i.ua ; sev.gimnasium@gmail.com

Директор – Талдонова Лілія Олександрівна, учитель російської мови та української мови, вища категорія, учитель – методист, має нагороду «Відмінник освіти», кандидат психологічних наук.

Заступник директора з НВР – Тітова Інна Вікторівна, учитель біології та хімії, вища категорія, старший учитель.

Заступник директора з ВР – Трубнікова Ольга Григорівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, вища категорії, старший учитель.

Заступник директора з НМР – Тімошина Євгенія Ігорівна, учитель англійської мови, спеціаліст ІІ категорії.

Педагог соціальний – Нещерет Катерина Миколаївна, учитель фізкультури та хореографії, спеціаліст.

Практичний психолог – Костіна Ольга Віталіївна, спеціаліст.

Історія навчального закладу

Сєвєродонецька міська гуманітарно-естетична гімназія створена в ході реорганізації НСШ № 9. У цій школі склався комплекс психолого-педагогічних умов для вирішення проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти.

Становлення педагогічної системи школи пройшло декілька етапів. Було зібрано досвід художньо-творчого розвитку особистості дитини.

З 1 вересня 1997 року на базі 9 школи були відкриті художньо-музичні класи, які повинні були стати базою гуманітарно-естетичної гімназії.

Згодом  1 вересня 1998 року на базі НСШ № 9 було відкрито «Спеціалізовану початкову базову школу і гімназію».

У 2000 році гімназія отримала ліцензію з новою назвою «Навчально-виховний комплекс початкова школа-гімназія».

У 2001 році згідно наступної ліцензії заклад отримав назву «Сєвєродонецька міська українська гуманітарно-естетична гімназія».

У 2006 році повна назва навчального закладу - «Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія Сєвєродонецької міської ради Луганської області».

Відповідно до рішення 7-сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 10.08.2006 № 262 Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія Сєвєродонецької міської ради Луганської області перейменована в Ліцей №1 м. Сєвєродонецька Луганської області розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації міста  Сєвєродонецьк Луганської області від 26.08.2020 № 56.

Ліцей №1 м.Сєвєродонецька Луганської області - комунальний заклад територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області, що здійснює освітню діяльність по забезпеченню початкової, базової та повної середньої освіти.

Структура закладу освіти

Ліцей є закладом загальної середньої освіти академічного профілю, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, у якому проводиться освітня діяльність.

 • Ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти
  (10-11(12) класи), термін навчання - 2 (3) роки.
 • Гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти, як структурний підрозділ у складі ліцею (5-9 класи), термін навчання 5 років.
 • Початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, як структурний підрозділ у складі гімназії (1-4 класи), термін навчання 4 роки.

Пріоритетні напрямки роботи

  Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

  Головними завданнями Ліцею є:

 • виховання громадянина України, розвиток його здібностей і обдарувань, академічного світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, що  забезпечує подальшу освіту і трудову діяльність;
 • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • формування практичних умінь і навичок науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької та іншої творчої діяльності;
 • здійснення освітнього процесу на інноваційній основі з впровадженням новітніх технологій, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини й громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • впровадження в освітній процес кращих досягнень психолого-педагогічної науки, передових методичних технологій.

   Ліцей несе відповідальність перед державою, суспільством, територіальною громадою міста Сєвєродонецька Луганської області за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

Методична проблема, над якою працює колектив гімназії «Активізація навчально-виховного процесу шляхом використання STEAM-технологій».

Ліцей №1 співпрацює з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Формування цифрової компетентності учнів гуманітарно-естетичної гімназії на основі використання STEAM-технологій».

Одним із провідних напрямків діяльності школи є робота з обдарованими дітьми та молоддю.

Ліцей №1 – сучасний навчальний заклад, спроможний забезпечити оптимальний розвиток кожної дитини, належні умови для повної реалізації її здібностей і таланту.

Навчання за особистісно-орієнтованою системою в Ліцеї №1 починається в початкових класах і продовжується в основній школі. Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що засвоєння інформації та формування життєвих навичок потребує багаторазового виправлення, тому доцільною на уроках є практична, ігрова, індивідуальна та групова діяльність учнів. Домінантними для роботи з учнями середніх та старших класів є практичні, пошукові, дослідницькі, проєктні та творчі форми навчальної діяльності, що сприяють ефективному засвоєнню ними життєвих та соціальних ролей, оволодінню певними якостями та компетенціями.

Крім навчальної діяльності в Ліцеї №1 приділяється велика увага виховній роботі. Функціонує МО класних керівників, учнівське самоврядування. Проводиться безліч заходів виховного характеру: тематичні класні години, загальношкільні виховні заходи, свята, лекції з безпеки життєдіяльності, заняття з цивільної оборони. Ми дбаємо, щоб учень став високоморальною, духовно розвиненою людиною.

Досягнення навчального закладу

 

Учителі Ліцею №1 беруть участь у методичних заходах, виставках і в конкурсах різних рівнів.

  • 2013-2014 н.р. - на базі гімназії проводився міський науково-методичний семінар «Особливості роботи в умовах упровадження Державного стандарту початкової школи».
  • 2014-2015 н.р. - силами творчої групи гімназії під керівництвом міського методичного об’єднання вчителів російської мови проводився міський семінар-практикум «Социальные сервисы web 2.0 в деятельности учителя-словесника».
  • 2016-2017 н.р. силами творчої групи гімназії під керівництвом Сєвєродонецького методичного центру проводився науково-практичний семінар «Мотивація професійного зростання молодих вчителів».
  • 2016-2017 н.р. силами творчої групи гімназії під керівництвом ЛОІППО проводився виховний захід “Бути Українцем. Бути народом…” (до 75-річчя з дня народження Івана Даниловича Низового)
  • 2016-2017 н.р. творча група розробила й провела міський конкурс-фестиваль з англійської мови «Continue The Story».
  •  Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2012» в номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальним закладом».
  • «Сучасні школи – 2015» у номінації «Шкільні музеї – скарбниця патріотичного виховання».
  • Творча група кафедри підготувала збірку досвіду «Зимові свята», яку було подано для публікації в часописі «Розкажіть онуку».
  • У професійних конкурсах: «Учитель року», «Класний керівник року», «Краса і сила мистецтва слова».
  • 2017 рік - виставка ДНУ «ІМЗО»  «ІХ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій».
  • 2017 рік – організатори Міського турніру юних інформатиків «Компікзнайка».
  • 2018 рік - Наково-літературні читання до 100-річчя Академії наук України.

Протягом багатьох років у 100% випускників Ліцею № 1 вступають до престижних вищих навчальних закладів. Високий рівень знань наші учні підтверджують не тільки результатами ЗНО та вступом у престижні ВНЗ, а й високою оцінкою регіональних, обласних, республіканських конкурсів, олімпіад.

Учні Ліцею №1 є призерами учнівських предметних олімпіад міського, обласного й республіканського рівнів, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів самодіяльної художньої творчості.

 • Срібні і Золоті колоски в Міжнародному природознавчому інтерактивному конкурсі «Колосок».
 • Призери Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» та міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
 • Призери міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер».
 • Дипломи переможців у всеукраїнських предметних олімпіадах «Олімпус».
 • Переможці мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка.
 • Танцювальний колектив став призером обласного конкурсу «Діти – майбутнє України».
 • Призери міського етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.
 • Призери міського конкурсу юних математиків ім. О.Завгороднього
 • Переможці міської екологічної естафети «Блакитне намисто України».
 • Кожного року учні гімназії займають призові місця у Всеукраїнських предметних олімпіадах різних рівнів, включаючи республіканський, з української мови та літератури, психології, економіки, права, біології, математики, фізики, англійської мови, фізкультури.
 • Призові місця міського та обласного рівнів конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук.

Ліцей №1 - одна родина, яка прагне до спільної мети – мати духовно і фізично здорових громадян. Наші випускники – «агенти змін» майбутнього.

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть наш сайт

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано